Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från mars, 2020

Stadgeändringsförslag 2020

2020-03-25 Förslag till stadgeändring att antas 2020
STADGAR för Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, understödsförening Med av Finansinspektionen senast den 10 januari 2012 fastställda ändringar. Ändras till följande:
STADGAR  för Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, försäkringsförening
Firma och ändamål § 1 Föreningen, "Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, försäkringsförening", har till ändamål att av föreningens medel enligt efterföljande bestämmelser till medlemmar av föreningen, deras änkor/änkemän och minderåriga barn utdela årliga pensioner.
Inträde i föreningen § 2 1. Inträde såsom medlem av föreningen kan vinnas av alla i Västra Götalands län och Hallands län bosatta examinerade sjökaptener med svensk fullständig examen och av föreningen utsedda befattningshavare. Inträde i föreningen får inte ske efter att sökande fyllt 45 år. 2. Inträde i föreningen söks hos styrelsen, sökanden skall då lämna uppgift om personnummer, civilstånd och bostadsort samt för gift person ma…